Poszukujemy kandydatów do pracy na kopalni KWK „Krupiński”

Firma Universal Energy Sp z o.o. poszukuje do pracy na kopalni KWK „Krupiński”.

Firma Universal Energy Sp z o.o. poszukuje do pracy na kopalni KWK „Krupiński” osób z jednym lub więcej z niżej wymienionych uprawnień

 • Osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej z uprawnieniami Kierownik Działu Górniczego
 • Osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej i wentylacyjnej
 • Mierniczy Górniczy
 • Kierownik Działu Mierniczo – Geologicznego
 • Geolog górniczy
 • Osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej
 • Osoba dozoru ruchu w specjalności wentylacyjnej
 • Inspektor budowlany
 • Inspektor techniczny
 • Obserwator, pomiarowiec
 • Metaniarz
 • Konserwator sprzętu p.poż.
 • Pomiarowiec parametrów fizyko – chemicznych
 • Pomiarowiec atmosfery kopalnianej
 • Górnik
 • Górnik rabunkarz
 • Górnik cieśla
 • Obsługa markowni i lampowni
 • Wydawanie sprzętu ochrony osobistej i sprzętu do pomiaru atmosfery kopalnianej
 • Pomiarowiec mierniczy
 • Uprawnienia ratowników przewodników
 • Osoba wyższego dozoru ruchu posiadająca stwierdzenie kwalifikacji w specjalności mechanicznej ds. wyciągów szybowych
 • Osoba wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej
 • Osoba dozoru ruchu posiadająca stwierdzenie kwalifikacji w specjalności mechanicznej ds. wyciągów szybowych
 • Osoba dozoru ruchu specjalności elektrycznej
 • Energetyk - Osoba dozoru ruchu w specjalności elektrycznej
 • Maszynista wyciągowy
 • Elektromonter p.z.
 • Rewidenta urządzeń elektr., maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowych
 • Pracownicy do obsługi , konserwacji , naprawy i rewizjach
 • Pracownicy upraw. i kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego
 • Sygnalista
 • Spawacz
 • Sygnalista - cieśla szybowy
 • Rewident szybowy
 • Obsługa pomp głównego odwadniania
 • Ślusarz – mechanik
 • Elektromonter powierzchnia
 • Obsługa stacji wentylatorów
 • Obsługa sieci ciepłowniczej
 • Obsługa stacji sprężarek
 • Obsługa łaźni i budynku administracji

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji CV (zawierające posiadane uprawnienia) drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Universal Energy Spółka z o.o., 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54.

Prosimy o zawarcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.