Metan

Metan jest gazem pochodzenia organicznego stanowiącym ponad 90% gazu ziemnego. W polskich złożach węgla występuje w prawie czystej postaci, czyli z minimalną domieszką innych gazów. Zasoby metanu zalegające w pokładach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego szacowane są na 350 mld m3, czyli ponad 22 lata zapotrzebowania Polski w gaz.

Metan postrzegany jest dzisiaj w Polsce głównie jako zagrożenie i obciążenie dla górnictwa węglowego i środowiska naturalnego. Jego wydobywanie i wykorzystywanie w energetyce krajowej jest w fazie rozwoju.

Naszym celem jest zagospodarowanie tego atrakcyjnego surowca energetycznego. Metan posiada wysoką wartość opałową, jest łatwy w transporcie i może być używany w automatycznie sterowanych kotłach energetycznych o wysokiej efektywności energetycznej. Universal Energy oferuje rozwiązania na wszystkich etapach rozwoju projektu metanowego od prac projektowych, przez wydobycie, po wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

W UE prowadzimy prace nad komercyjnym pozyskaniem metanu z:

  • czynnych kopalń węgla kamiennego w procesie odmetanowania zapewniając bezpieczeństwo i ciągłość pracy kopalń
  • dziewiczych złóż węgla kamiennego umożliwiając bezpieczne wydobywanie tego węgla w przyszłości
  • chodników i szybów nieczynnych już kopalń

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w odmetanowaniu kopalń zdobyte w kraju i za granicą. W tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych współpracujemy z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi firmami i instytutami naukowymi.

Metan

Universal Energy prowadzi prace nad komercyjnym pozyskaniem metanu z pokładów węgla.

Czytaj więcej

Podziemne zgazowanie węgla

Pracujemy nad projektami nowoczesnego i „czystego” systemu zgazowania węgla zapewniającego optymalną efektywność energetyczną tego surowca.

Czytaj więcej

Materiały i usługi dla górnictwa

Rozwijamy i dostarczamy kopalniom węgla kamiennego nowoczesne materiały i usługi ułatwiające bezpieczną i efektywną pracę górnikom.

Czytaj więcej

Usługi doradcze

Universal Energy oferuje szeroki zakres usług doradczych dla firm z sektora górniczego, m.in w zakresie doradztwa strategicznego oraz finansowego.

Czytaj więcej