Usługi doradcze

Universal Energy oferuje szeroki zakres usług doradczych dla firm z sektora górniczego.

Universal Energy oferuje szeroki zakres usług doradczych dla firm z sektora górniczego,

w tym:

  • Doradztwo strategiczne
  • Programy restrukturyzacyjne i poprawy efektywności operacyjnej
  • Studia wykonalności projektów inwestycyjnych
  • Projektowanie technologii eksploatacji złóż wraz z opracowaniem projektów zagospodarowania złoża
  • Projektowanie i wykonawstwo w zakresie odmetanowania, przewietrzania kopalń
  • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
  • Doradztwo finansowe, pozyskiwanie finansowania i opracowywanie strategii inwestycyjnych

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w sektorze górniczym.

Metan

Universal Energy prowadzi prace nad komercyjnym pozyskaniem metanu z pokładów węgla.

Czytaj więcej

Podziemne zgazowanie węgla

Pracujemy nad projektami nowoczesnego i „czystego” systemu zgazowania węgla zapewniającego optymalną efektywność energetyczną tego surowca.

Czytaj więcej

Materiały i usługi dla górnictwa

Rozwijamy i dostarczamy kopalniom węgla kamiennego nowoczesne materiały i usługi ułatwiające bezpieczną i efektywną pracę górnikom.

Czytaj więcej

Usługi doradcze

Universal Energy oferuje szeroki zakres usług doradczych dla firm z sektora górniczego, m.in w zakresie doradztwa strategicznego oraz finansowego.

Czytaj więcej