Podziemne zgazowanie węgla

Universal Energy pracuje nad projektami nowoczesnego systemu zgazowania węgla.

Technologia podziemnego zgazowania węgla (PZW), jako jeden z możliwych sposobów dywersyfikacji źródeł energii zyskuje coraz większe zainteresowanie w Unii Europejskiej i na świecie.

Polega ona na pozyskiwania energii z węgla w miejscu jego podziemnego zalegania, poprzez doprowadzenie czynnika zgazowującego którym najczęściej jest powietrze, tlen, para wodna lub ich mieszanina do zapalonego złoża i odbiorze powstałej mieszanki gazów na powierzchni. Produktem PZW jest gaz syntezowy o wysokiej zawartości H2 i CO będący cennym surowcem do produkcji syntetycznych paliw płynnych, metanolu czy substytutu gazu ziemnego. Gaz ten może być wykorzystany również do produkcji energii elektrycznej w turbinach gazowych i produkcji ciepła. Otrzymywany wodór mógłby w przyszłości znaleźć zastosowanie jako paliwo w ogniwach paliwowych do produkcji energii elektrycznej.

Nasi eksperci we współpracy z czołowymi krajowymi i światowymi firmami i instytutami badawczymi pracują nad projektami nowoczesnego i „czystego” systemu podziemnego zgazowania węgla zapewniającego optymalną efektywność energetyczną tego surowca.

Metan

Universal Energy prowadzi prace nad komercyjnym pozyskaniem metanu z pokładów węgla.

Czytaj więcej

Podziemne zgazowanie węgla

Pracujemy nad projektami nowoczesnego i „czystego” systemu zgazowania węgla zapewniającego optymalną efektywność energetyczną tego surowca.

Czytaj więcej

Materiały i usługi dla górnictwa

Rozwijamy i dostarczamy kopalniom węgla kamiennego nowoczesne materiały i usługi ułatwiające bezpieczną i efektywną pracę górnikom.

Czytaj więcej

Usługi doradcze

Universal Energy oferuje szeroki zakres usług doradczych dla firm z sektora górniczego, m.in w zakresie doradztwa strategicznego oraz finansowego.

Czytaj więcej