Kierownictwo firmy

Rada Nadzorcza:

    • Krzysztof Domarecki - Przewodniczący RN

Założyciel i Przewodniczący RN notowanej na GPW w Warszawie Grupy Selena - globalnego producenta chemii budowlanej, którego przychody w 2014 przekroczyły 1,1 mld. zł. Inwestuje także w przedsiębiorstwa w obszarach energii, wydobycia surowców i nowych technologii. Za swoje osiągnięcia otrzymał nagrodę w kategorii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu „Przedsiębiorca Roku” w konkursie organizowanym przez EY, tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” miesięcznika „Nowy Przemysł”, Nagrodę Prezydenta Wrocławia za „ulokowanie gospodarki Wrocławia w światowej sieci powiązań i zbudowanie rozpoznawalnej marki firmy” oraz w uznaniu zasług dla rozwoju relacji polsko-chińskich Medal upamiętniający 65 rocznicę nawiązania stosunków między Polską a ChRL.

    • Anna Kozłowska - Członek RN

Wieloletni Członek Rady Nadzorczej Seleny FM SA, Prezes Zarządu AD Niva Sp z o.o., absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu i Wydziału Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Zarząd:

  • Prezes Zarządu: Waldemar Mróz

Ponad 12 lat pełnił funkcję Wiceprezesa w Katowickim Holdingu Węglowym, związany z górnictwem od 31 lat. Absolwent Wydziału Górnictwa AGH w Krakowie.

Dlaczego Universal Energy

Naszą misją jest tworzenie nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań zapewniających optymalne wykorzystanie surowców energetycznych, w szczególności metanu i węgla kamiennego.

Nowoczesne technologie

Rozwój

Współpraca z ośrodkami naukowymi