×

Wiadomość

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,
Dane osobowe klientów zbierane podczas funkcjonowania naszego serwisu internetowego traktujemy z dużą starannością i zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jakie dane zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło, których będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Ci zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli chcesz skorzystać z dodatkowych funkcji serwisu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies to inaczej informacja tekstowa zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku „cookie”, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego samego komputera użytkownika Internetu (dalej „użytkownik”). Zadaniem plików „cookie” jest poinformowanie – przez zapamiętanie ustawień przeglądarki internetowej, loginu oraz informacji systemowych – że użytkownik uzyskał dostęp do serwera oraz zoptymalizowanie pracy strony internetowej.

 2. Korzystamy z plików „cookie” wyłącznie w następujących celach:

  1. zapamiętania wyboru języka oraz kraju użytkownika,

  2. znajomości ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika,

  3. możliwe najlepszego dopasowania naszej strony internetowej do potrzeb użytkowników,

 3. Pliki „cookie” instalowane są na komputerze użytkownika z możliwością ich usunięcia w każdej chwili.

 4. Zawartość plików „cookie” nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików „cookie” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 5. Niektóre pliki „cookie” są wykorzystywane przez firmy, z którymi współpracujemy w zakresie obsługi naszej strony internetowej: Netminers, Google Analytics, Facebook.

 6. Użytkownik może uniknąć korzystania z plików „cookie” zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik może także usunąć istniejące pliki „cookie”. W tym celu użytkownik może skorzystać z pomocy w jego przeglądarce, aby dowiedzieć się jak to zrobić.

 7. Od chwili zapoznania się z niniejszym dokumentem, każda decyzja użytkownika, w tym także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie plików „cookie”, traktowana jest jako wyraz świadomego aktu woli tj. jako wyrażenie zgody na przetwarzanie plików „cookie” w zakresie w jakim pozwalają na to ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika.

 8. Usunięcie lub zablokowanie plików „cookie” z naszej strony internetowej może doprowadzić do tego, że część strony internetowej nie będzie działać poprawnie.

­­­REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Naszym obowiązkiem jest zapewnić osobom, których dane dotyczą przestrzeganie ich praw, przysługujących w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Realizacja praw osób spoczywa na osobach odpowiedzialnych za poszczególne czynności przetwarzania danych, które decydują o sposobie załatwienia wniosków osób fizycznych w tym zakresie. Niemniej jednak w ramach naszej organizacji każda osoba, która przetwarza dane osobowe może spotkać się z takim wnioskiem, stąd też ważne, by znać prawa, jakie osoby, których dane dotyczą mogą wykonywać.
 1. Niniejszy paragraf opisuje kluczowe elementy związane z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą, jednak w przypadku realizacji takich praw przez te osoby wobec Spółki, osoby odpowiedzialne za ich realizację winny bezwzględnie stosować przepisy art. 16-22 RODO.
 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
 • uzyskania wyczerpującej informacji o przetwarzaniu danych, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jej dotyczące, do kiedy planowane jest ich przetwarzanie oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 • uzyskania informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
 • żądania sprostowania danych nieprawidłowych,
 • żądania usunięcia dotyczących jej danych, jeśli wystąpiły okoliczności z art. 17 ust. 1 RODO (prawo do bycia zapomnianym),
 • żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach opisanych w art. 18 ust. 1 RODO,
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • gdy przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Spółki, wniesienia:
  1. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  2. sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
 1. W przypadku żądania udzielenia informacji na temat przetwarzanych danych osobowych na pisemny wniosek pochodzący od osoby, której dane dotyczą, odpowiedź musi nastąpić
  w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Odpowiedź może być udzielona na piśmie lub w innej formie wskazanej przez wnioskodawcę.
 1. Osoba, której dane dotyczą, może się zwracać z wnioskiem o udzielenie informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Spółka pobierze opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych.
 1. W sytuacji wniesienia przez osobę sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, informacja
  o wniesieniu sprzeciwu przekazywana jest do Koordynatora ds. ochrony danych osobowych. Dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Koordynatora ds. ochrony danych osobowych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Spółka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeśli spełnione są przesłanki wystosowania takiego żądania. Jeżeli w toku działalności Spółka upubliczni takie dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. Nie dotyczy to przekazania danych w celu wykonania przepisów prawa lub dochodzenia roszczeń.
 1. Realizacja prawa do przenoszenia danych może mieć miejsce jedynie w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Spółce.

ZADANIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ DANYCH

 1. Za bezpieczeństwo danych odpowiadają:
 • Administrator Danych Osobowych,
 • Inspektor Ochrony Danych, jeśli został ustanowiony, w wobec braku jego powołania Koordynator ds. ochrony danych osobowych,
 • Administrator Systemu Informatycznego,
 • pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
 1. Zadania IOD/ Koordynatora ds. ochrony danych osobowych obejmują:
 • uczestniczenie w tworzeniu, wdrażaniu i interpretowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych standardów, zaleceń oraz procedur, dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • koordynowanie działań w zakresie ochrony danych osobowych,
 • monitorowanie przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych, a także Polityki i Instrukcji,
 • informowanie Administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów prawa,
 • ścisłą współpracę z ASI w zakresie ustalenia zasad i nadzoru nad poprawnością przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
 • zapoznanie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych poprzez przeprowadzenie szkoleń,
 • prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania,
 • opiniowanie umów dotyczących powierzenia podmiotom trzecim przetwarzania danych osobowych,
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszenia zabezpieczeń,
 • uczestnictwo w ocenie skutków dla ochrony danych osobowych,
 • kontakt z organem nadzoru,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO.
 1. Zadania ASI obejmują:
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników systemu,
 • dokonywanie zmiany uprawnień użytkowników systemu,
 • przestrzeganie opracowanych dla systemu procedur bezpieczeństwa,
 • utrzymanie systemu informatycznego w sprawności technicznej,
 • przeciwdziałanie dostępowi osób nieupoważnionych do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 • konfigurowanie urządzeń i oprogramowania służących do przetwarzania danych osobowych, według zapotrzebowania,
 • aktualizowanie i konfigurowanie oprogramowania antywirusowego,
 • reagowanie na naruszenia bezpieczeństwa i usuwanie ich skutków,
 • nadzorowanie właściwego użytkowania oraz serwisowania urządzeń i oprogramowania,
 • prowadzenie dziennika pracy systemu, który zawiera opisy wszelkich zdarzeń istotnych dla działania systemu informatycznego, w szczególności w przypadku awarii – opis awarii, przyczyna awarii, szkody wynikłe na skutek awarii, sposób usunięcia awarii, opis systemu po awarii, wnioski,
 • w przypadku konserwacji systemu – opis podjętych działań, wnioski,
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa informatycznych baz, w których przetwarzane są dane osobowe oraz systemów informatycznych,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej systemów,
 • informowanie ADO lub IOD o wszelkich zdarzeniach związanych lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego.
 1. Pracownicy, niezależnie od stosunku prawnego regulującego podstawę ich zatrudnienia, zobowiązani są do:
 • zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mają dostęp, a także sposobów zabezpieczenia tych danych, zarówno w trakcie jak i po ustaniu tego stosunku,
 • przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółce wiążących się z ochroną danych osobowych, w tym Polityki i Instrukcji,
 • zgłaszania zauważonych incydentów bezpieczeństwa związanych z ochroną danych osobowych.